کور / کتابتون - ساينس او تخنيک / mental math ::: غواړئ ذهني ځيرکتيا مو تمرين کړئ !