کور / د پاړه چنار په بازار کې چاودنه شوې / 130726163458_pakistan_blast_kurram_624x351_getty_nocredit