کور / یوازې یوه هیله / Khushal mazrwal خوشال کونړی مزاروال