کور / عمري عملیات که د حدیبیې مذاکرات / Khairullah Shinwarai خيرالله شينواری