کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / قدرت الله نيازی، ډګرجنرال جمعه خان همدرد، سيلاب Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

قدرت الله نيازی، ډګرجنرال جمعه خان همدرد، سيلاب Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني