کور / په هالنډ کي افغان سفير او دوو دپلوماتانو د پناغوښتني په موخه دندي پرې ايښي دي / د هالنډ په هاګ کي د افغانستان سفارتAfghan ambassy The Hague Holland

د هالنډ په هاګ کي د افغانستان سفارتAfghan ambassy The Hague Holland