کور / په فراه کي د والي ضد لاريونونه روان دي / Farah protest against governer والي ضد مظاهره فراه