کور / قلم لاري ټولني په روزګان کي کتابتون پرانيست / مطيع الله ويسا قلم لار ټولنه wesa pen path