کور / مالیې وزیر د اسیا پراختیایې بانک له استازي سره وکتل / Afghan finance minister aklil hakimi ماليې وزير اکيلي حکيمي