کور / کابل لوګر لویه لارد ترافیکو پرمخ خلاصه سوه / 16427441_1831903580407551_3584884682917113089_n_001