کور / کابل لوګر لویه لارد ترافیکو پرمخ خلاصه سوه / 16472970_1831903650407544_2484127047284543322_n_001