کور / هند د افغان سرتېرو په روزنه کي مرسته کوي / 22045914_10155749389079717_6891177512722827446_n