کور / صدیق الله پوپل کندهار (پاڼه 20)

صدیق الله پوپل کندهار