کور / صدیق الله پوپل کندهار (پاڼه 30)

صدیق الله پوپل کندهار