کور / د لراوبر اداره (پاڼه 2488)

د لراوبر اداره

پۀ نيدرلند کې د افغاني کلتوري ټولنې خبرتیا

د لوی او بښونکي څښتن پۀ نامۀ پۀ جرمني کې د افغانستان د جوړېدړ د 260 کليزې پۀ وياړپۀ نيدرلند کې د افغاني کلتوري ټولنې خبرتیا پۀ جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې درنو دود پالو، د افغانستان د جوړښت د 260 کليږې د علمي غونډې او جشن …

تفصیل