کور / سياسي (پاڼه 30)

سياسي

B2 سياسي ليکني

خواست‌های نامشروع سازمان استخباراتی پاکستان از افغانستان

هر کشور برای منافع ملی خود مکلف است که دارای دستگاه و فعالیت‌های استخباراتی باشد و ایجاد این ساختارها بی‌دلیل نمی‌باشد. یکی از دست آورده‌ای چندین دهه گذشته امنیت ملی افغانستان برای دفاع از کشور همکاری با سیاسیون و گروه‌های آزادیخواه پاکستان بوده. این گروه‌های مشروع سیاسی،‌ مذهبی و آزادیخواه …

تفصیل