کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 5)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

څرنګه سوی د فیل سره جنګ وکړ

یوه ورځ سوی په خپل کور کي ناست وو چي یو واري د هغې کور وښورېدی لکه زلزله چي سوې وي. سوی وبېرېدی او کوښښ ئې وکړ چي دباندي راووزي خو دروازه نه خلاصېده. نو د کیلکین د خوا څخه ئې دباندي وکتل که ګوري چي فیل د هغه پر …

تفصیل