کور / هستوي فزيک

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

په کائناتو کي څومره ستوري سته؟

يوه پوښتنه چي کله ناکله ئې ماشومان  هم کوي،  په دې پراخه کائنا کي څومره ستوري دي؟ خو ددې پوښتني ځواب زموږ تر فکر ډېر لوړ دی. که ددې پوښتني ساده ځواب ورکړو چي په کائناتو کي سل زره مليارده مليارده ستوري دي خو په اصل کي موږ د اصلي …

تفصیل

ناسا زموږ د شمسي نظام په څېر بل شمسي نظام کشف کړی دی

ناسا اداره پر داسي يوه ليري ستوريز نظام پېښه سوې ده چي زموږ شمسي نظام ته ورته دی، دا نظام هم له اتو سيارو جوړ دی چي اته واړه پر کيلپر-90 نومي ستوري راڅرخي. زموږ د ستوريز نظام ورها خوا دا تر ټولو لوی شمسي نظام دی چي  اوس تازه …

تفصیل