کور / کتابتون – ساينس او تخنيک

کتابتون – ساينس او تخنيک

W — کتابتون – ساينس او تخنيک

په کائناتو کي څومره ستوري سته؟

يوه پوښتنه چي کله ناکله ئې ماشومان  هم کوي،  په دې پراخه کائنا کي څومره ستوري دي؟ خو ددې پوښتني ځواب زموږ تر فکر ډېر لوړ دی. که ددې پوښتني ساده ځواب ورکړو چي په کائناتو کي سل زره مليارده مليارده ستوري دي خو په اصل کي موږ د اصلي …

تفصیل