کور / خبرتیا او پيغامونه (پاڼه 30)

خبرتیا او پيغامونه

A —- خبرتياوي او پيغامونه

د ستندرد انجينرګ پروګرام خبرتيا

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ستندرد انجنيرنګ پروګرام په هيواد کې د ساختماني انجنيرۍ د زده کړې يو لنډ مهاله درسي پروګرام دی چې د انجنيرۍ زده کوونکي په لنډ وخت کې د ساختمان په برخه کې له معاصرې پرمختللی تکنالوژې سره اشنا کوي . دغه لنډ …

تفصیل