کور / دټومبل شویو موادو زېرمتون

دټومبل شویو موادو زېرمتون

څو دانې لونګ راته په جام کي واچوه

غزل څو دانې لونګ راته په جام کښي واچوه ښکلیه! ته خپل رنګ راته په جام کښي واچوه ښه جې، پیښور کښې شراب نه غواړم، ګناه ده ښه، د تیراه بنګ راته په جام کښي واچوه یابه دي ورغوئ ښکلووم، تمامه شپه یاخو دی آترنګ راته په جام کښې واچوه …

تفصیل