کور / تازه خبرونه / بيست ودو پروژه به بهره برداري سپرده شد

بيست ودو پروژه به بهره برداري سپرده شد 
بيست ودو پروژه برنامه همبستگي ملي به هزينه بيش از يازده ميليون وسي هزار افغاني اخيرا در ولايت کندز مورد استفاده مردم قرار گرفت .


به قول مسوولين برنامه همبستگي ملي آن ولايت اين پروژه ها شامل جغل اندازي  سرک ،اعمار مکتب ، پلچک ها ، بند هاي آبگردان ، تشناب ها ، حفر چاه هاي آب آشاميدني صحي و تدوير کورس هاي خياطي ، سواد آموزي وقالين بافي براي خانم ها ميباشند .


منبع مي افزايد پروژه هاي مذکور در ولسوالي هاي امام صاحب ، ارچي ، خان آباد ، علي آباد چهار دره و مرکز ولايت کندز تکميل گرديده که از مزايايي آ ن دو هزار و هشت صدو سي وسه فاميل مستفيد گرديدند .