کور / طنز / افغانی ډ یموکراسی

افغانی ډ یموکراسی

  هره هغه دوخت تیر دارو چې له زورورو له خوا په زوره افغانستان ته پيچکار ي کیږی ستن يې کږیږی یا ماتیږی ځکه غوښه يي کلکه ده اوکه یې څه تیر شول هغه بیا په سد لیونې کوي ؛ په ځنځیر تړلي لیونیان خوشي کوي؛ ناروغان د شپشتو په ونه خیژوی ، جوړ لیونیانوي . حیوانان انسانوي او انسانان حیوانوي… ډیري نوري دغسې جانبي اغیزې لريکه خدای ناخواسته یو په سر پيدا شی او ورته ووایي ددې دارو وخت تیر دی هغه سیده دارالمجانین ته استويچې خپله يې پایله ولیده بیا په خندا وایي د ا يي افغانی ډول دی لکه افغاني پرولاتاریا، افغاني ملاریا افغاني غلا… اوس ددیموکراسی یو نوی ډول افغانی دیموکراسی ده . تور کوټه سپی چې سره غړوندي یې په غاړه وه او څو د سرو زرو مډالونه په ځوړندوه، ژبه يي راوتلی، ناړې یې توییدې، غوږونه يي ځړېډله او لکۍ یې جګه درولې وه سوکه سوکه د ارګ دننه رهي ووټول عسکر او صاحب منصبان به یو ستوی کتار ورته تیار سی ولاړ وه چې هغه به ور رسیده هغوبه پښې سره ووهللې هغه به د یو- دوه پتلونونه بوی کړه او تیر به شودوه بادیګاردان ورپسی وه توری دسکلې یې په لاس وې د هغه بې وخته بې ادبي يې د مځکې راټولول او په تورو کڅوړو کې اچولهغه د یوې ونې څنګ ته پښه پورته کړه بادیګارډانو یې په هېښتیا یو بل ته کتل او ویل يې د بدو سترګو دی په امان وی ونه يې اوبه کړههغه بیرته خپل دوتر خواته رهي شو هلته یو د پسه ورون ورته پروت وو هغه يې نوشجان او بیا په کوچ کې اوږد اږود وغزید  دا محترم یو اصلي افغاني کوڅه ډب پمن سپی و چې ځوانی يي د کابل په مکانونو کې تیره شوې وه هغه په واسطه ،وسیله او بډو نه بلکي په خپل اهلیت او کفایت دې څوکۍ ته رسیدلی وو هغه د یموکراسی نه مخکې او ددیموکراسی په راتګ او وروسته ډیر ژوندی انسانان وداړل هغه ته په دی ویاړ د بهرني ځواکو لخوا د جنرالی رتبه ورکړل شول داچې د یموکراسی یو اصل سپی ساتل او نازول دیکه مو په یاد وی کله چې دامریکا د جمهور رییس د غوراوی لپاره ټاکنې پیل شوی ورسره د ښه سپي د غوراوی لپاره هم ووټ ورکول پيل شول دهغه سره یو سپي هم و ټاکل شو دواړه په یوه ورځ سپينې ماڼې ته ننوتل نو لازمه وه د یموکراسی د قانون سره سم ارګ ته هم یو ښکلی نسلی سپي غوره شينو د یو نسلی ، ښکلی سپي د غوراوی پر ځای کم اصله، بد رنګه، نا شولیټه، په دریو میلیونو شرعی عیبولړلی دا کوټّه جنرال په خپل زور ارګ ته ننوتپه ټوله دیموکراسی هیواد کې په جشنونو،محفلونو ،مجلسونو ، لمانځلو کې رییس جمهوریا پاچا هغه خپل ټاکل شوی سپی باید په غیز کې نیولی محفل ته ورشی او دټولو مخکې هغه ته نوازش ورکوي د دیموکراسي په خاطر د هغه هره بې ادبي و زغميخو په افغانستان کې داچې سپي ډیر غټ دی نو هغه ولسمشر په غیږ کي نیولی محفل ته ورځي او د نوازش پر ځای هغه په چپلاغه وهی او د هغه د هری بې ادبی سره هغه پر مځکه ایږدی او پښه پر پورته کویدا ددیموکراسی نوی ډول افغانی دیموکراسی ده   د هغوی هغې پاپیان دی زموږ هغې خروړی