کور / خبرتیا او پيغامونه / دو تظاهرات در یک روز در لندن

دو تظاهرات در یک روز در لندن

انجمن افغانستان و آسیای میانه

Afghanistan & Central Asian Association

هموطنان ارجمند و عذابدیده !
بمناسبت شکنجه یک گارگر مظلوم آواره و بیچاره کشور ما که توسط یک شیخ امارات متحده عرب و  چند افسر پولیس بطور وحشیانه و ظالمانه مورد شکنجه قرار گرفت  روز دوشنبه 11 می انجمن افغانستان و آسیای میانه تظاهراتی صلح آمیزی را در برابر سفارت امارات متحده عرب مقیم لندن بر گزار مینماید تا   از یک جانب نفرت و انزجار مردم خویش را در برابر این نوع جنایت نشان داده و از جانب دیگر خواهان مجازات قانونی عاملین شنکنجه گردیم 
بدون شک چنین برخورد غیر انسانی شیخ امارات متحده عرب سریعآ نقض ماده 5  اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موافقات  بین المللی میباشد


از قلم بدستان کشور احترامانه خواهش میشود تا در صورت امکان شعار ها و پوستر های مناسب را با خود داشته باشند.

همچنان تصمیم بر آنست بعد از پایان تظاهرات در برابر سفارت امارات عربی قطعنامه جداگانه ی را به سفارت ایالت متحده امریکا مقیم لندن نسبت حادثه تراژیدی آستان فراه که در آن بیش از 150 نفر کشته و ده ها کودک و زن زخمی گردیدند تسلیم نماییم 

شرکت هموطنان ارجمند ، نهاد های مدنی، اجتماعی و فرهنگی در این تظاهرات ضروری است
جهت آگاهی بیشتر با ما تماس گیرید 
نشانی سفارت امارات متحده عرب:

Embassy of the United Arab Emirates, 30 Princes Gate, London, SW7 1PT
نشانی سفارت امریکا:

US Embassy, 24 Grosvenor Square, London, W1A 2LQ
Tel: 02073580222 – 07727243263,
tazaherat.at.united.arab.emirates@googlemail.com  
به دیدن شکنجه به لینک زیر مراجعه نمایید
آيا کرزي ته د افغان حيثيت ارزښت لري؟  video