کور / تازه خبرونه / هلمند : كار اعمار بازسازی تعمير ليسه شنه کلی

هلمند : كار اعمار بازسازی تعمير ليسه شنه کلی

كار اعمار بازسازی تعمير ليسه شنه کلی ولسوالی ناد علی آغاز گردید.

ولايت هلمند: کار اعمار بازسازی تعمیر لیسه شنه کلی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بتاریخ 11 سنبله سال روان آغاز گردید.

تعمیر لیسه متذکره به مبلغ 20 هزار دالر امریکایی از طرف تیم بازسازی ولایتی کشور دنمارک مقیم ولایت هلمند بازسازی می گردد.

قابل یادآوری است که تعمیر لیسه متذکره دو سال قبل به کمک مالی کشور جاپان بصورت پخته و اساسی اعمار گردیده که به اثر جنگهاي مخالفین تعمیر لیسه خساره برداشته و قابل استفاده شاگردان نمی باشند.

شایان ذکر است که تیم بازسازی ولایتی کار بازسازی دو باب مکتب را نیز در ولسوالی نادعلی چندی قبل شروع نموده است.