کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / تلاش براي تجليل عاشورا در افغانستان به شيوۀ ایرانی !!

تلاش براي تجليل عاشورا در افغانستان به شيوۀ ایرانی !!

در تاریخ اسلام واقعۀ عاشورایکي از حساسترین واقعات بشمار می رود ، که اهل تشیع برای اثبات مظلومیت خویش آنرا به خود نسبت داده اند ، ودریک تصویر افسانوي واقعۀ عاشورا را چنین بعد از تقدس داده اند که گویا این واقعه برای تغیر زندگي بشریت ضرور بود که چنین اتفاق افتد ، به نحویکه اتفاق افتید . ارادۀ خدواند چنین بود که امام حسین رضی الله تعالی عنه که از اعمال خرافاتی و بدعت هایشان بری است شهید شود و یزید بن معاویه زنده بماند ، تا پیروان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در راه حقوق غصب شده و مظلومیتکه دامن گیرقبیلۀ بنی هاشم شددر طول تاریخ مبارزه کنند ، خون بریزانند تا گناهان شان بخشیده شود ! ، در غیر آن حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه قادر برین بود که امداد خداوند را بدست آورد ، وخداوند برای انتصار بالای یزید بن معاویه به وی فوجی از ملایکه را ارسال دارد، اما چون ارادۀ خداوند چنین بود که این واقعه یک واقعۀ تاریخ ساز برای بشریت واهل تشیع به میراث بماند ، این واقعه یک فرهنگ همه جانبه برای انسانیت باشد ، این واقعه یک تحول سازگار در تاریخ بشریت باشد ، سپس امام حسین رضی الله تعالی عنه را شهید کرد و یزید بن معاویه را نصرت نصیب کرد ! .
همواره رجال دین اهل تشیع واقعۀ عاشورا را که در روز دهم محرم الحرام در کربلا عراق بین انصار حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و یزید بن معاویه اتفاق افتید ، بعد افسانوی او جنبۀ تقدسی داده اند ، وقتیکه تاریخ این واقعه فرا رسد همه ملایان اهل تشیع از بعد خیالی و افسانوی این واقعه برای شنوندگان خویش در تکیه خانه ها صحبت می کنند ، و واقعۀ عاشورا را به خود نسبت می دهند تا این که جز از تاریخ امت اسلامی باشد . سپس آنها را به اعمال که هیچ گونه اصل و اساس در مصادری دین مبین اسلام که عبارت از قرآن و حدیث است ندارد فرا می خوانند ، در روشنایی روز برای کفارۀ گناهان خویش به خون ریزی و اذیت رساندن به اجسام خویش می پردازند ، وقتیکه شب فرا رسد به فساد و ارتکاب بداخلاقی ها گونا گون متوصل می شوند ، که درین جا تفصیل آن مناسب نیست .
در طول تاریخ بشریت هر گاه کشوری از ناحیۀ اقتصادی و نظامی ضعیف و ناتوان شود ، مورد حملات دینی ، فرهنگی ، اجتماعی ..دیگران می گردد ، چونکه افغانستان اکنون با همچنین یک وضعیت دست گریبان شده است ، پس دچار حملات نظامی بزدلانۀ غرب و حملات حقودانه فرهنگی ایران گردیده است ، به اغلب موسسات فرهنگی افغانستان نظام مکار ایران حاکم است ، و ازین طریق می خواهد که فرهنگ اصیل افغانستان را با عقیده وفرهنگ خرافاتی خویش بدرنگ کند . برای ترویج افکار باطل وضد اهل تسنن یک پلان وسیع را براه انداخته است . ازین گونه مناسبات و واقعه ها استفاده نموده برای وحدت و یک پارچه شدن اهل تشیع افغانستان زیر پرچم عقیدوی ایران تبلیغات وسیع را ازطریق وسایل دست داشته شان براه می اندازند ، ملاهای تربیت یافتۀ حوزه های قم ورسانه های مطبوعاتی که درافغانستان در اختیار دارند برای پیشبرد پلان شوم ایران دست به کار می شوند .
حتی موسسات ورسانه های دولتی هم در خدمت شان قرار دارد ، از چند روز بدینسو اگر چنل های تلویزونی کشور عزیز ما افغانستان را تعقیب کرده باشید، واقعه عاشورا را فقط از دیدگاهی اهل تشیع فهمیده می توانید ، هیچ گونه پیامد مغایراز دیدگاهی اهل تشیع را در برنامه های کانال های تلویزونی درین رابطه شنیده نمیتوانید ، همه برای افسانه های خیالی این واقعه از زبان مبلغین شرین زبان اهل تشیع گوش فرا می دهند ، در همه رسانه های مریی توسط علمای اهل تشیع این واقعه مورد بحث قرار می گیرد ، تو گوی که این واقعه واین تاریخ بجز از پیروان اهل تشیع با مذهبی دیگری سروکار نه دارد .
یک مغالطۀ که بسیاری از مسلمانان اهل تسنن دچار آن می گردد قابل تذکر است ،اینکه آنها به این باور می باشند که این روز صرف بخاطر ماجرای کربلا تجلیل می شود ، و تجلیل از آن دربین اهل تسنن روزه داشتن روز نهم ودهم یا دهم ویازدهم است . اما رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه داشتن این دو روز را که مصادف می شود با روز واقعۀ کربلا بخاطر پیروزی حضرت موسی علیه السلام و شکست فرعون ، بخاطر پیروزی حق بالای طغیان امر نموده اند ، وقتیکه آنحضرت صلی الله علیه وسلم دیداند که یهود روز دهم محرم الحرام را روز می گرفتند ، وپرسیداند که یهود برای چه این روز را روزه می گیراند برایشان گفتند که برای پیروزی حضرت موسی علیه السلام ، سپس امر کرداند که ما نسبت به یهود به موسی علیه السلام اولیت داریم که بخاطرپیروزی شان بر طغیان احساس خرسندی کنیم . برای اظهار این خرسندی اهل تسنن دو روزه را یا نهم ودهم ویا دهم ویازدهم را روزه می گیراند تا با یهود که تنها روز دهم را روزه می گیراند تفاوت داشته باشند ، وآنها را تقلید نه کرداه باشند .
اهل تسنن این روزهای محرم الحرام را برای اظهار خرسندی روزه می گیراند در حالیکه اهل تشیع این روزه را برای اظهار اندوهگنی ، غم وماتم می گیراند . پس این امر باید برای همه اتباع اهل تسنن آشکار و واضح باشد که روزه داشتن شان درین روزها با واقعۀ کربلا هیچ گونه ربطی ندارد .