کور / کیسه / لنګه غوا او قصاب

لنګه غوا او قصاب

پر خان ماما لا خاورې نه وې اړول شوې چې زامن يې په غوا سره وران شول ٠ پينځه کسان او پينځه يې خولې وې ، يو ويل بچی يې زما غوا يې ستاسې ، بل ويل نه غوا زما او ٠٠٠٠ يې ستاسې ٠
د خان ماما د زامنو دعوې ، دنګلې روانې وې چې ګاونډی يې قصاب کاکا پرې راپېښ شو٠
دعوه ګيره غوا هيچا لوشلای نه شوه نږدې وه چې غولانزه او تيونه يې نور د شيدو دلاسه وچوي ٠
قصاب کاکا پر پينځو واړو لاس راکاږه او بيا يې وويل : زه به ستاسو تر منځ شم او جينجال به حل کړم ٠
ټولو وروڼو سر ونه وښورول چې سمه ده٠
قصاب کاکا سم دستي وويل : داسې وکړئ چې دا غوا په ما راخرڅه کړئ ، نغد حساب به په تاسو ټولو تقسيم کړم او جنجال به مو ختم شي ؟!!
دريوو يې وويل بېخي سمه ده، يو يې لکه قو کړی مړز چپه خوله ناست و ، مشري يې چغې کړې او ويل يې نه نه زه يې نه خرڅوم ٠
قصاب کاکا چې پو شو چې سودا يې نه کيږي نو يو بل وړانديز ( طرحه) يې وکړ : ښه چې خرڅوئ يې نه نو بس حلاله يې کړئ او هر يو خپله خپله برخه واخلئ ؟!!
کشرانو ومنله خو مشري بيا چيغې کړې ، د خدای پار دی تندۍ لنګه غوا مه حلالوئ ، خدمت او پالنه به يې زه وکړم خو نعمتونه يې ستاسو ٠
بس چا ته وايې د قصاب کاکا خبره د کاڼي کرښه وه ، يوه چاړه راواخيسته او نورو غوا راڅملوله ، د چاړې د راښکلو سره د غوا له ستوني د سرو وينو پر ځای سپينو شيدو دارې کړې ٠
يو خوا خوسکي او بل خوا د خان ماما مشري ځوی بغارې وهلې خو دې ظالمانو بيا د سترګو په رپ کې ترې څرمن وويسته او وډۍ وډۍ يې کړ ه.