د ماينونو د کشف خبر ورکړل سوى

اشنا - لراوبر

تفصیل

کندهار:پيرغمل سوي ملکي وګړي خوشي سول

اسدالله زړه سواند - کندهار

تفصیل

کنړ : يو ځانمرګي ترهدف مخکي ووژل سو

صالح _ لراوبر کنړ

تفصیل