کور / تازه خبرونه (پاڼه 3380)

تازه خبرونه

A – تازه خبر

خوست:په کډوالو مرستې وويشل شوې

يعقوبي

تفصیل

Pakistan confirms delay in election

By Laura King, Los Angeles Times Staff Writer

تفصیل

په خوست کې ماين دوه تنه ووژل

دخوست ولايت ديعقوبيوولسوالۍدخلبسات په سيمه …

تفصیل