کور / نوميالي (پاڼه 44)

نوميالي

C3 نوميالي

د موسی شفيق اړپېچلئ اند و ژوند د يادونو په هينداره کښي

      (پايليزه بڼه)      پوهانددوکتور م.ا. …

تفصیل

میرزا فیض محمدخان هزاره زموږ په معاصر تاریخ کښي

شهسوار سنګروال د افغانستان په …

تفصیل

دا زموږ زېبا وطن، دا زموږ ليلا وطن ، دا وطن مو ځان دی

گـــران افغـــــانــســــتان د فيع الله …

تفصیل

عــــارف تبسم Arif Tabasum

عارف خان تبسم

تفصیل