کور / طنز (پاڼه 42)

طنز

C — طنزونه

وړاندوينه

محمود نظري

تفصیل

ښه او بد

محمود نظري

تفصیل

د ځغاستي ملي سيالي

محمود نظري

تفصیل

ملت او حکومت

محمود نظري

تفصیل

تک ډم ډم تک …

محمود نظري

تفصیل

ستنګري ښځې

محمود نظري

تفصیل

کشتي کج

پوهنمل محمود نظري

تفصیل

مننه

محمود نظري

تفصیل