کور / کیسه (پاڼه 21)

کیسه

C — لنډي کيسې

او داغریبه مړه شوه

رحمت الله رحمت

تفصیل

خدای ﷻ دي وبخښه

رحمت الله رحمت

تفصیل

بس ټيلفون کښېږدي

رحمت الله رحمت

تفصیل

او آخري سلګۍ یې دي

رحمت الله رحمت

تفصیل

دخندا او تعجب خبري دي

رحمت الله رحمت

تفصیل

چي په ژوند میراث شول

رحمت الله رحمت

تفصیل