کور / کیسه (پاڼه 30)

کیسه

C — لنډي کيسې

تريخ خوب

عزيز احمد(شفېع)

تفصیل

امېل

ژباړن : حميد فراز

تفصیل

کاپرکوله ټــا (تور مخی)

ظـفـرخان « اهتمام»

تفصیل

ګل څانګه

عزيز احمد شفېع، هلمند

تفصیل

سوسیال

علي سيد سيدي

تفصیل

نامرد/ لنډه کیسه

علي سید سعیدي

تفصیل

درې ملګري

رفيع الله روشن

تفصیل

لنډ کیسه لیکونکی

علي سید سعیدي

تفصیل