کور / کره کتنه (پاڼه 29)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

… لیکوالو ته سپارښتنه

محمد روښان ښاد - مزارشریف

تفصیل

نیوکه

شاګله بارکزۍ

تفصیل

مصلحت چې زردارانو سره نه کړي

سليم راز

تفصیل