کور / دټومبل شویو موادو زېرمتون

دټومبل شویو موادو زېرمتون

اتم مارچ د مترقي او دموکراټيکو غورځنګونو ازمايښت

د ښځو د ازادۍ مارچ …

تفصیل