کور / دټومبل شویو موادو زېرمتون

دټومبل شویو موادو زېرمتون

د ارواښاد دکتور ناکامورا او د هغه د ملګرو پر وژنه د ودان افغانستان ګوند ویر و پیغام

د ارواښاد دکتور ناکامورا او …

تفصیل