کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 17)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

چرګ او باچا

اتل جان ترين - لندن

تفصیل

پړانګ، چنګښي او هوسۍ

د اتل ترين ژباړه

تفصیل

پیشي او موږک

Atal Tarin - London

تفصیل

پړانګ، هوسۍ او مار

ژباړن : اتل ترين - برتانیا

تفصیل

پړانګ، چنګښي او هوسۍ

Atal Tarin London

تفصیل

پړانګ او د ګیدړي بچی

اتل ترين - انګلستان

تفصیل

پیشو او موټر

سمیع الله خالد سهاک

تفصیل

بومان او کاغۍ

اتل ترين - لندن

تفصیل