کور / هستوي فزيک

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

هستوي او شيميايي د تمدن پيړۍ

ليکنه: امین ظریف ديوه نوي …

تفصیل

انجن چیښی ده؟ BPMN

ليکنه: اسدالله رحيمي  BPMN انجن …

تفصیل

ډیجټلي بدلون څه شی دي؟ Cloud BPM

ليکنه: اسدالله رحيمي (Digital Transformation) …

تفصیل

علم او مينه هېوادونه جوړوي!

ليکوال: ح، حقوېش په عکس …

تفصیل

په تشيال (خلا)  کې پښتو

ليکوال:   بشرمل ناصر د افغان …

تفصیل