کور / خبرتیا او پيغامونه

خبرتیا او پيغامونه

A —- خبرتياوي او پيغامونه