کور / هراړخیز / اړيکي Larawbar contact

اړيکي Larawbar contact

د علمي او کلتوري غونډو خبرتياوي او راپورونه هرکله راوليږئ ، خو هغه مقالې چي په نورو ويبپاڼو کي يې د خپريدو نيت ولرئ په لراوبر کي له خپراوي پاتېدای سي يا که خپره سوي وې له پاڼي به بيرته ايسته سي.
هغه ليکوال چي مستعار نوم کاروي بايد د لراوبر ادارې ته خپله اصلي پيژندنه هم وليږي که ځان څرګندول نه غواړئ ، ليکنه مو له خپريدو پاتيږي.

څېړني ، مقالې او تبصرې      articles@larawbar.com
خبرتيا،خبرپاڼه يا پيغام             news@larawbar.com
دويبپاڼي تخنيکی چاري    webmaster@larawbar.com

دلراوبر اداره :
larawbar.com@gmail.com
0031622303611

 

اعلان


له خپلو ټولو درنو لوستونکو په درناوي هيله کوو چي يوازي هغه ليکني راوليږي چي د لراوبر ويبپاڼي له پاليسۍ سره سمي وي او نورو ويبپاڼو ته نه وي ليږل سوي. زموږ سپارښتنه ټولو درنو ليکوالو ته داده چي څو بېلابيلو ويبپاڼو ته د خپلو مقالو په ليږلو د خپلي ليکني او ورلېږونکو ويبپاڼو ارزښت ته پام وکړي.