کور / نوميالي

نوميالي

C3 نوميالي

ته به نه ځې!

بارکوال میاخېل

تفصیل

شهید ډاکترنجیب الله ، دافغاني روڼ اندي اوملي تفکر څاروال او پاسوال واکمن

پروفیسر عبدالخالق رشید- کاناډا

تفصیل