کور / مرکه

مرکه

C —– مرکه

د ادب او فرهنګ په ډګر کې د هوډمن لیکوال او ویناوال، ژمن شاعر او تکړه ژباړونکي ښاغلي نجم الرحمن مواج سره ادبي مرکه :

    مرکه وال : …

تفصیل