کور / شعر / داولياؤخاوره

داولياؤخاوره

ځان به بربادکړي په دنياکې دخپل قامه سره
چې اچوى ﻻس اوپنجه څوک له افغانه سره
مونږ افغانانودې منلې پاک الله او رسول
زمونږ ه دين دى په اديانوکې ترټولومقبول
دښمن مو هغه چې دښمن دى له قرانه سره
چې اچوي ﻻس اوپنجه څوک له افغانه سره
داولياؤ ډکه خاوره څوک نيولې نشي
که چيرته راشي خو بيا روغ ترينه وتلې نشي
دمکناټن په څير ډک زړه وړي له ارمانه سره
چې اچوي ﻻس او پنجه څوک له افغانه سره
دکرملين دواکدارانو غرورمات شو دلته
دپښتون وينې دوطن دسرزکات شو دلته
سپينه ماڼۍ دې وي خبر له ټول جهانه سره
چې اچوي ﻻس او پنجه څوک له افغانه سره
خيردې که زوړيې جبارخيله ستا همت دې ځلمى
خداى کړې پيدا ته غليمانوته دسترګو اغزى
دپنجابيانوﻻس دې خلاص وي له ايرانه سره
چې اچوي ﻻس اوپنجه څوک له افغانه سره