کور / شعر / څلوریځه

څلوریځه

که په جنګ کښې لولپه شې دسره اور
هیڅ دې پاته نه سي جوړشي درنه سکور

بیامی هم پښتون وطن پښتون وطن یې
زما قسم دئ که دې ورکړم پر لاهور