کور / تازه خبرونه / فيض اباد : تدویر سيمینار حوادث طبيعى

فيض اباد : تدویر سيمینار حوادث طبيعى

بدخشان : امروز ۱۲ سنبله سال روان، سیمینار ۷ روزه تحت عنوان حوادث طبيعى براي شاگردان مکاتب ولایت بدخشان دایرگردید.

سیمینار متذکره ازطرف دفتر میدیر و همکاری ریاست معارف ولایت بدخشان براه انداخته شده که شاگردان صنوف ششم الی دوازدهم شش مکتب ولسوالیها ی یاوان، کوهستان، وراغستان اشتراک ورزیده اند که برای شان درمورد حوادث طبیعی واجرای کمک های اولیه معلومات ارایه می گردد.

گفتنی است که درختم سیمینار برای هرشاگرد دوجلد کتاب تحت عنوان کاهش حوادث طبیعی وکمک های اولیه توزیع می گردد.