کور / تازه خبرونه / چغچران : گذاشتن سنگ تهداب یک باب مکتب

چغچران : گذاشتن سنگ تهداب یک باب مکتب

ولایت غور: امروز 14 سنبله سال روان، سنگ تهداب مکتب نسوان زرتلی شهر چغچران ولایت غور توسط استاد محمد نعیم فاروق رئیس معارف آنولایت گذاشته شد.

تعمیر مکتب متذکره بصورت پخته واساسی در ساحه 3 جریب زمین که از طرف مردم منطقه به معارف اهدا گردیده بود به کمک مالی مؤسسه یونیسف به مصرف 92000 دالر آمریکای توسط شرکت ساختمانی رحیمی در مدت 6 ماه اعمار می گردد، که دارای 6 صنف درسی،2 اتاق اداری، دیوار احاطه وسایر تجهیزات میباشد .

گفتنی است که با اعمار تعمیر مکتب متذکره مشکلات 248 تن شاگرد از ناحیه نبود تعمیر مرفوع خواهد گردید.

تعمیر مکتب متوسطه میان ملک سر آب ولایت بامیان افتتاح گردید

ولایت بامیان: امروز 14 سنبله سال روان، تعمیر مکتب متوسطه میان ملک سر آب ولسوالی ورس ولایت بامیان توسط محمد رضا ادأ رئیس معارف آن ولایت درحالی که اهالی و متنفذین قومی، استادان و شاگردان منطقه حضور داشتند با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر مکتب مذکور بصورت پخته و اساسی در ساحه یک جریب زمین که از طرف مردم به معارف اهدا گردیده بود به مصرف مجموعی 32000 دالر امریکایی از طرف مؤسسه یونیسف در مدت 4 ماه توسط مردم منطقه اعمار گردیده، که دارای 3 صنف درسی، یک اتاق اداری باسایر ملحقات آن میباشد.

قابل یاد آوری است که در حال حاضر به تعداد 231 تن شاگرد در این مکتب مصروف آموزش اند که امور درسی آنها توسط 6 تن معلم به پیش برده میشود که با اعمار تعمیر متذکره زمینه آموزش بهتر برای شان مهیا گردید.