کور / شعر / څ . مليار : چي سره يو کړو لر او بر پښتونه

څ . مليار : چي سره يو کړو لر او بر پښتونه

 


پښتونه
خپلي ليلا  ته شه دلبر  پښتونه
ټوله  دنياکړه پری خبر  پښتونهدا   هندوکش او   تاتری خبر    کړه
چی سره  يو  کړو  لر  او  بر  پښتونهډيورنډ خط د سرطان  دانه  ده
ستا  ابادۍ  ته  دی خطر  پښتونهدا   اوبه  ندی ترينه اوښکی  راځی
زرشه خوشحال  کړه دا سپين غر  پښتونهيا   د  تقدير   زرشه  ډير  زر  بدل   کړه
يا  د  سر و جنګو   په  غر  پښتونهد خوشحالخان له پاکی خاوری ځينی
جګ  شه اورنګ  کړه  لاس  په  سر پښتونهد  ملنګ جان   په زړه چړی  خښی  شوی
تار    د   اغزن    لکه    خنجر    پښتونه  که    موټی     نشو    او    وحدت   ونکړو
داسی به ګرځو در   په    در    پښتونه  دا د   سبا   وعدی    کړی     لنډی    نوری
هرڅه  کړی    خپل تر   مازديګ ر پښتونه راوړی      ډولونه     اټنونه     مرش   کړی
په غليم  جوړ  کړې    يو  محشر پښتونهحفيظ    مليار     باندی    به    جوړ   شی   اختر
که    شمله    جګ    کړو    د  خيبر  پښتونه
عبدالحفيظ    مليار


 


مبارک د شه دا              


خبر    په    هره    ژبه   خوند   راکوی 
پښتو    ويل    په   عبادت  کې   راځې 
حفيظ   (  ملياره )   مبارک   د   شه   دا
دا   پښتانه    به   په   جنت   کی   راځې
عبدالحفيظ (    مليار )   ٢٤\١٠\٢٠٠٧ م  ويانا     اتريش


شکر خدايه               


شکر  خدايه   چه   په   خټه   کې   پښتون    يم 
شهادت    سره      عقباته     بيرته      ستون   يم
د  وطن    په    ننګ   يم    تا     زه   پوهولی    
وطن     شمع     ده  ليلا    ز  ه  يي   مجنون    يم  دون صفت               


دون  صفت  غلام   صفته   خلک څه  دي
ژوندی ښکاری حقيقت  کی  واړه   مړه   دي
حيڅ  صفت  دانسانيت هغو  کی  نشته
چي په وينو د مظلومو  څوک  ماړه دي
عبدالحفيظ    مليار  دپلار په ژبه               


څوک چي د  پلار  په  ژبه  نه  پوهيږي
دا  پښتانه   پري  را  خبر  کړئ  خلکو 
سريې کړئ کل  او ورته  مخ يي تور کړی
د   ګيدړ  خوله ور  په   سر  کړي   خلکولر او بر              


دا  لر  او  بر  سره  دوه  ورونه  دی
خط د ډيورنډ   زمونږ  رګونه   دی
دا  چی  غليم  تل  دپښتون  وينی څکی
ځکه   مو خراب  ورته   فکرونه   دیپښتونستان             


زه   په  زړه ازار   پښتونستان  يمه
زه    دښمن  ته  خار  پښتونستان  يمه
خپله  ازادی  که  مو  په  برخه  شوه
جوړ  د   ګلو هار   پښتونستان   يمهزما وينه               


وينه    زما   د  هر  رنځور  دوا  ده
ماته    بيا   وينه   د انګور   دوا  ده
زما   زړګی  د   زليخا  زړګی   شو
هغی  ته  صرف  ديوسف  نور  دوادهساقی                 


مانه   می   وينی  غمو   وچۍ  کړلی
ځکه  چی    وينی  د  انګورو  څکمه 
ساقی   که  تا   سره  خومونه  نه  وی
اجازه  راکړه    څو   جامونه   څکمه
عبدالحفيظ   مليار