کور / تازه خبرونه / هزاران کارتن پودر نوشابه ضبط گرديد

هزاران کارتن پودر نوشابه ضبط گرديد

۸ ميزان ۱۳۸۶


بيش از (٣٣٠٠) کارتن توليدات انواع مختلف پودر نوشابه هاى شرکتهاى تُرکى، به علت داشتن مواد ضد صحى در گمرک ولايت هرات ضبط گرديد.


 


خوشحال راسى رئيس گمرک هرات به تاريخ ٨ ميزان به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مقدار نوشابه ها که به شکل پودر در پاکتهاى مخصوص بسته بندى شده، به اساس تحقيقات بخش صحت محيطى رياست صحت هرات در مورد بى کيفيت بودن آن و صدور مکتوب وزارت صحت عامه، قابل توزيع  و استفاده نيست .


 


 راسى افزود که اين نوشابه ها ساخت تُرکيه  بوده و وزارت صحت درمکتوب تحرير نموده که يا درگمرک هرات حريق گردند و يا به ترکيه مسترد شوند.