کور / خبرتیا او پيغامونه / افغانستان ددموکراسۍ په لسيزه کي – علمي سيمينار (جرمني)

افغانستان ددموکراسۍ په لسيزه کي – علمي سيمينار (جرمني)