کور / شعر / غزل

غزل

ستادحسن اوښکلاپه صفتوزه ستړی شوم
دطالب اودملاپه تعویضوزه ستړی شوم
داخال ستا دتندی دی که کوم ستوری اسمانی دی
ما خوب ته نه پریژدی له ځلیدویی ستړی شوم
دااوښکی دهجران دی که باران آسمانی ووری
گریوان می یی را لوند له ووریدویی ستړی شوم
خمارخمارکتل د غشی دلیندی دی
زخمی یی زما ځیگرکړله زخمو یی ستړی شوم
دیاردزړه ساتنه څه اسانه نه ده خلکو
مسافرپسی وتلی شبگیرویی ستړی شوم
که دیارآدرس دورک وی دلروبره یی وغواړه
زمانوم خوخوشحال خان دی په فکرویی ستړی شوم

.